Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο για τους παιδικούς σταθμούς. Όλοι να είμαστε εκεί!

Δείτε τα θέματα εδώ: http://goo.gl/gxTuFY

Θα κριθεί ο προϋπολογισμός των σταθμών για την επόμενη χρονιά. Ο σύλλογος σας καλεί να είστε στο δημαρχείο σήμερα Τρίτη στις 8 μμ για να υποστηρίξουμε τα αιτήματά μας.

Ακολουθούν οι δύο αιτήσεις που υποβάλαμε:


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                           Τον Δήμο Παλλήνης,
Όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο,
 κ. Ζούτσο Αθανάσιο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
                                                          Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,
                                                    όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού

                                           ΑΙΤΗΣΗ
Με την παρούσα αιτούμαστε όπως συζητηθούν ως κατεπείγοντα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2014, τα εξής ζητήματα, που σχετίζονται άμεσα και με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν ήδη δημοσιευθεί:
1)    Ανάκληση της απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης, με αριθμό 45/2014, καθώς: α) είναι άκυρη λόγω μη νόμιμης συνθέσεως του σώματος, β) αναφορικά με τα τροφεία δεν προηγήθηκε εισήγηση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, γ) εμπεριέχει ασάφειες ή αντιφάσεις: «θα ληφθεί υπόψη το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα», εκ των οποίων δεν προκύπτει τι ακριβώς θα ληφθεί υπόψη, δ) δεν έχει λάβει υπόψη, ως όφειλε, σημαντικά κοινωνικά κριτήρια (οικονομική κρίση και δυσπραγία νοικοκυριών- υπερδιπλάσια τροφεία από όλους του Δήμους της Αττικής, μη πρόβλεψη επανεγγραφών, μη αποδοχή αιτήσεων ανέργων), ε) δεν προκύπτει ο τρόπος επιλογής – μοριοδότηση αιτούντων με αποτέλεσμα τα κριτήρια να είναι αδιαφανή,
2)    Απόφαση περί πληρώσεως κενών θέσεων νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων, με χρηματοδότηση του Δήμου, προκειμένου να λειτουργούν νομίμως οι σταθμοί, βάσει της δυναμικότητας που έχει καθορίσει ο ΟΠΑΚΜ Παλλήνης.
3)    Απόφαση περί διάθεσης κονδυλίου για διαρκή επιμόρφωση των νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων στο αντικείμενο της εργασίας τους.
4)    Απόφαση για αναθεώρηση της δυναμικότητας που έχει καθορίσει ο ΟΠΑΚΜ Παλλήνης και διάθεση κονδυλίου για εξεύρεση χώρων και προσωπικού με γνώμονα την εγγύηση ότι όλες οι νόμιμες αιτήσεις φοίτησης θα γίνουν δεκτές, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από ανέργους.
5)    Απόφαση περί διάθεσης κονδυλίου για πρόσληψη παιδιάτρου, παιδοψυχολόγου και παιδοδιατροφολόγου, όπως προβλέπεται, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΟΠΑΚΜ Παλλήνης.
6)    Απόφαση περί διάθεσης κονδυλίου για πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας και συγκρότηση και λειτουργία επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας με συμμετοχή εκπροσώπου από το σύλλογο γονέων.
7)    Απόφαση περί διάθεσης κονδυλίου για εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, ή άλλης καταστροφής και τακτική εκπαίδευση όλου του προσωπικού των σταθμών (ανεξαρτήτως ειδικότητας) τόσο σε αυτά τα σχέδια όσο και στις πρώτες βοήθειες.
8)    Απόφαση περί διάθεσης κονδυλίου για αναμόρφωση εξωτερικών χώρων προαυλισμού βρεφών και νηπίων.
9)    Απόφαση για παραχώρηση χρήσης δημοτικής περιουσίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων των Δομών Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλλήνης.
10) Απόφαση για άμεση συμμετοχή του εκλεγμένου εκπροσώπου του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ με αναπλήρωση από τον εκλεγμένο επιλαχόντα.
11) Απόφαση για αποζημίωση των γονέων που έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα σχολικού υλικού (π.χ. με έκδοση σχετικού πιστωτικού κουπονιού σε κάποιο συμβεβλημένο βιβλιοπωλείο) και πρόβλεψη για άμεση αγορά του υλικού αυτού τη νέα χρονιά χωρίς επιβάρυνση των γονέων..
12) Απόφαση για χρηματοδότηση των θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων που προγραμματίζονται και διενεργούνται στους σταθμούς χωρίς επιβάρυνση των γονέων.
13) Απόφαση για αναθεώρηση του κανονισμού του ΝΠΔΔ ώστε να καταργηθούν οι προβλέψεις που επιτρέπουν την αναγκαστική διακοπή φοίτησης κάποιων παιδιών για λόγους οικονομικών και άλλων διαφορών των γονέων τους με το Δήμο, καθώς και ρητή απαγόρευση δημοσιοποίησης αυτών των διαφορών.

                                                      Παλλήνη, 3/6/2014
Έπονται 25 υπογραφές δημοτών Παλλήνης
__________________________________________________________________________

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                           Τον Δήμο Παλλήνης,
Όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο,
 κ. Ζούτσο Αθανάσιο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
                                                          Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,
                                                    όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού
                                                                                                                                                                    
 Σας ενημερώνουμε με την παρούσα, ότι ο σύλλογός μας (απόφαση 9/2014 Ειρηνοδικείου Κρωπίας, με αριθμό μητρώου βιβλίου σωματείων 30019 καταχωρημένος σε αυτό από την 1/4/2014), εξέλεξε το πρώτο του ΔΣ καθώς και εκπρόσωπο του συλλόγου στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης, στις εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν την Κυριακή 4/5/2013, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ως εξής:
Εξελέγησαν (με αλφαβητική σειρά):

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΚΙΔΗΣ (9 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ (6 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται  αναπληρωματικό μέλος
ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΘΕΝΙΑ) ΚΑΝΗ (22 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΤΣΗ (7 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται  αναπληρωματικό μέλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ (18 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΙΟΣ (6 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ (17 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  (ΤΕΛΗΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ (8 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
 
Για τον εκπρόσωπο στον ΟΠΑΚΜ:
ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΝΗ (21 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται εκπρόσωπος στο ΝΠΔΔ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ (12 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται αναπληρωματικός εκπρόσωπος στο ΝΠΔΔ

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ (11 ψήφοι)- εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΡΟΣ (16 ψήφοι)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΧΑΡΗΣ ΠΑΤΣΗΣ (20 ψήφοι)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ (24 ψήφοι)- εκλέγεται τακτικό μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου, μετά από μυστική μεταξύ των μελών του ψηφοφορία, έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παμφίλης Αντώνιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανή Παρθενία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βακίδης Σταμάτιος
ΤΑΜΙΑΣ: Ρούσσος Παντελεήμων
ΜΕΛΟΣ: Μπάτρης Ευάγγελος
Επισυνάπτονται κατ’ άρθρο 14 παρ. 3 του καταστατικού του συλλόγου μας: 1) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών τις γενικής συνέλευσης από την οποία αναδείχθηκαν οι ανωτέρω, μαζί με τα αποτελέσματα των εκλογών και 2)κατάλογος των μελών που συμμετείχαν και ψήφισαν στην ως άνω γενική συνέλευση.              
Παράλληλα με την ως άνω ενημέρωση, αιτούμαστε όπως τεθεί ως θέμα προς συζήτηση και ψήφιση στην ημερήσια διάταξη του αμέσως επόμενου δημοτικού συμβουλίου, ως κατεπείγον ζήτημα, η πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου γονέων στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης, από την ως άνω εκλεγείσα προς τούτο, από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, κ. Κανή Παρθενία του Δημητρίου, με αναπληρωτή αυτής, τον κ. Μπάτρη Ευάγγελο, θέση η οποία ούτως η άλλως είναι κενή καθώς η προκάτοχος αυτής δεν είναι πλέον μητέρα τέκνου που απολαμβάνει των υπηρεσιών κάποιου από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου.
Σημειώνεται ότι ακολουθούν οι απαιτούμενες 25 υπογραφές Δημοτών.  
                                                                     Αθήνα, 28/5/2014
Ο πρόεδρος          Ο αντιπρόεδρος            Ο γραμματέας         Ο ταμίας           Το μέλος                                                                    
                                                                                                          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.