Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Συνάντηση για τα οξυμένα προβλήματα των σταθμών προσχολικής αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα πρώτη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ της διοικούσας επιτροπής του συλλόγου μας και του προέδρου του ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ Δήμου Παλλήνης κου. Ανδρέα Μαντζώρου. Εκτέθηκαν οι σκοποί του συλλόγου και ανταλλάχτηκε πληροφόρηση και ενημέρωση για τη λειτουργία και το καθεστώς των σταθμών προσχολικής αγωγής του Δήμου Παλλήνης. Κατόπιν τέθηκαν υπόψη του κου. Μαντζώρου προτάσεις και αιτήματα που έχουν συζητηθεί στις συνελεύσεις των γονέων ή έχουν περιέλθει σε γνώση της επιτροπής. Έμφαση δόθηκε στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα γονέων και σταθμών, τις ελλείψεις προσωπικού και διαδικασιών, και τη μορφή συνεργασίας του συλλόγου μας με το ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ. Συμφωνήθηκαν τα εξής:
1)    Οι γονείς που αποδεδειγμένα δυσκολεύονται με τα τροφεία μπορούν να απαλλαγούν εν μέρει ή ολικά κατόπιν αίτησης.
2)   Τα έξοδα σχολικού υλικού βαρύνουν τον ΟΠΑΚΜ και όχι τους γονείς.
3)  Θα υπάρξει επίσκεψη αντιπροσωπίας του συλλόγου μας και του ΟΠΑΚΜ μαζί με τεχνικό ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους σταθμούς με σκοπό την καταγραφή και αντιμετώπιση των ελλείψεων ή αναγκών βελτίωσης.
4)  Δύο νέοι σταθμοί (Αγίου Νικολάου και Γέρακα) ετοιμάζονται άμεσα και πρέπει να στελεχωθούν για να τεθούν σε λειτουργία. Προσπάθειες για προσλήψεις επιπλέον προσωπικού επείγει επίσης να καταβληθούν.
5)   Θα επιδιωχθεί διοργάνωση τακτικής ενημέρωσης γονέων σε κάθε σταθμό.
6) Θα πραγματοποιηθούν από το ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ συναντήσεις με τους γονείς και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για παιδιά.
7) Θα συζητηθεί από τον ΟΠΑΚΜ ο ορισμός ενός μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ από το σύλλογό μας, καθώς και όποιες προτάσεις μας για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας.
8) Θα διευκολυνθεί ο σύλλογος στην ανάρτηση ανακοινώσεων και καλεσμάτων στους σταθμούς, στο δημαρχείο και στο διαδίκτυο, καθώς και στην εύρεση κατάλληλου χώρου για διενέργεια συνελεύσεων.
9)  Θα αποφεύγονται δράσεις στους σταθμούς, που μπορούν να συνιστούν ή να εκληφθούν ως έμμεση ή άμεση εμπορική διαφήμιση.
Καλούμε τους γονείς να επικοινωνήσουν με το σύλλογο για αναλυτικότερη ενημέρωση, εγγραφή στον κατάλογο μελών και για να τον στηρίξουν στην προσπάθεια υλοποίησης των παραπάνω και των σκοπών του.

Παλλήνη, 07/12/2013

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ


ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι έχει ιδρυθεί
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
που καλύπτει όλους τους σταθμούς προσχολικής αγωγής του Δήμου Παλλήνης. Σκοπός του είναι η διασφάλιση ποιοτικής δημόσιας και δωρεάν προσχολικής αγωγής για όλα τα παιδιά που μένουν στην Παλλήνη, χωρίς αποκλεισμούς. Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου θα επισκεφτούν όλους τους σταθμούς σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν.

Θα μιλήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα (υποδομές και προσωπικό, τροφεία, άλλες επιβαρύνσεις κλπ) και θα εγγραφούν μέλη ενόψει της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης (ακριβής ημερομηνία και τόπος θα ανακοινωθούν). Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι γονείς (και οι δύο καθενός παιδιού) είτε από ΕΣΠΑ, είτε από το Δήμο, ακόμη και όσοι είχαν κάνει αίτηση αλλά δεν επελέγησαν. Συνδρομή μέλους: 10€.

Επικοινωνήστε με email (goneisprosxolikipallini@gmail.com) ή τηλέφωνο:
Α. Γιομπαζολιάς: 6944244032, Ά. Μπάτρης: 6994800598, Π. Τζιεράκη: 6947076979, Μ. Τσιουμάνη: 6951797295,
Β. Μπάτσιος: 6977743468, Π. Στεφανίδου:6972402719
Σας περιμένουμε!