Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Απάντηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Παλλήνης στην ανοικτή επιστολή

ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ και ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ των ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αγαπητές κυρίες και κύριοι
Οφείλουμε να επαινέσουμε την ανιδιοτελή προσπάθειά σας να ενώσετε τους γονείς στη βάση των κοινών σας αναγκών. Η Λαϊκή Συσπείρωση υποστηρίζει τα αιτήματά σας. Θεωρούμε ανεπίτρεπτο να μην έχετε λάβει απάντηση στα θέματά σας από το ΝΠΔΔ. Και εμείς έχουμε εντοπίσει αρκετά προβλήματα των παιδικών σταθμών για τα οποία απαιτείτε λύσεις. Η Λαϊκή Συσπείρωση κατά καιρούς έχει πραγματοποιήσει περιοδείες στους παιδικούς σταθμούς για να διαπιστώσει από κοντά τα προβλήματα. Φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα προς συζήτηση και απαιτήσαμε:
Την ανέγερση και ενοικίαση παιδικών σταθμών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών.
Την κατάργηση των τροφείων.
Την διεκδίκηση της πλήρους χρηματοδότησης από το κράτος.
Την μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων. Την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Π. Σταθμών.
Την κατάργηση των απαράδεκτων κριτηρίων επιλογής των παιδιών.
Να μην αποκλείονται τα παιδιά των ανέργων.
Καταψηφίσαμε τον κανονισμό λειτουργίας για τους απαράδεκτους όρους που περιέχει.
Δυστυχώς η στάση της Δημοτικής αρχής και της πλειοψηφίας του ΔΣ και του ΝΠΔΔ δεν είναι άλλη, από το να εφαρμόζει πιστά την πολιτική της κυβέρνησης, να φορτώνει τα βάρη της λειτουργίας των Π. Σταθμών στους γονείς.
Η Λαϊκή Συσπείρωση ΚΑΛΕΙ τόσο τους γονείς, όσο και τους εργαζόμενους των Π. Σταθμών να διεκδικούν από το κράτος και τον Δήμο:
Αποκλειστικά Κρατικούς – Δημόσιους – Δωρεάν - Σύγχρονους και Ασφαλείς Παιδικούς Σταθμούς.
Αφού Σας ευχαριστήσουμε για την επιστολή, σας ζητάμε να συναντηθούμε αμέσως μετά τις εκλογές, ώστε να συζητήσουμε έγκαιρα τα προβλήματα και να απαιτήσουμε λύσεις.
Παλλήνη 17 – 5 – 2014
Για τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΑΣ

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014)ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014)
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι
Ο Σύλλογος Γονέων Και Κηδεμόνων Των Δομών Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλλήνης έχει εντοπίσει πολλά θέματα στη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Επίσης, έχει επιδιώξει δια της διοικούσας επιτροπής του να ενημερώνει διαρκώς το ΝΠΔΔ για τα αιτήματα και τις προτάσεις του, αρχίζοντας με τη συνάντηση της 7/12/13 με τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ κο Μαντζώρο, χωρίς όμως να λάβει απάντηση έως σήμερα. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ., υλοποιώντας απόφαση της πρόσφατης γενικής συνέλευσης, απευθύνει στους συνδυασμούς υποψηφίων για τις Δημοτικές Εκλογές την παρούσα ανοικτή επιστολή με τα πλέον σημαντικά και επείγοντα αιτήματα. Οι απαντήσεις των συνδυασμών θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου:
http://goneisprosxolikipallini.blogspot.gr
(email: goneis.prosxoliki.pallini@gmail.com)
Τα αιτήματά μας έχουν ως εξής:
1)         Πλήρης αποδοχή και κάλυψη όλων των αιτήσεων των κατοίκων της Παλλήνης για φοίτηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως κριτηρίων (π.χ. ανεργία, εντοπιότητα, εισόδημα, κλπ) και ανεξαρτήτως τρόπων χρηματοδότησης (π.χ. χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κλπ). Ασφαλώς πρέπει να γίνουν εξ αρχής δεκτές όλες οι αιτήσεις των κατοίκων και να μην κατηγοριοποιηθούν (π.χ. να επιτραπεί η αίτηση και σε ανέργους κλπ). Αυτόματη επανεγγραφή όσων επιθυμούν στο σταθμό που ήδη φοιτούν.
2)        Πλήρης στελέχωση των σταθμών με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ικανό και σε επίπεδο αριθμού αλλά και προσόντων, να ανταποκριθεί στις αυξημένες ευθύνες του έναντι των παιδιών μας με την δημοτική αρχή που θα προκύψει, εγγυητή της απρόσκοπτης λειτουργίας και στελέχωσής τους από ιδίους πόρους χωρίς την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των γονέων, με μέλημα στον σεβασμό των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Να μην υπάρξει ξανά συχνή μετακίνηση ή αλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού για τον οιοδήποτε λόγο  στα τμήματα εντός του εκάστοτε παιδικού σταθμού, εντός της σχολικής χρονιάς. Να προβλεφθεί τακτική επιμόρφωση του προσωπικού στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα σε όλους τους σταθμούς.
3)        Πλήρης κάλυψη από το Δήμο του κονδυλίου που προβλέπεται για χρηματοδότηση των σταθμών, και πρόσθετη δημοτική χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των υπολοίπων αναγκών και δραστηριοτήτων τους, χωρίς ιδιωτικές χορηγίες ή αυτοχρηματοδότηση.
4)        Άμεση συμμετοχή του εκάστοτε εκλεγμένου εκπροσώπου του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ με διαρκή δυνατότητα αναπλήρωσης από τον εκλεγμένο επιλαχόντα.
5)        Άμεση συγκρότηση μόνιμης επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των σταθμών με τακτικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων, στην οποία θα συμμετέχει και πρόσωπο που ορίζει το Δ.Σ. ή η συνέλευση του Συλλόγου μας.
6)        Άμεση συγκρότηση μόνιμης ομάδας ειδικών συμβούλων υγείας, διατροφής, πρόληψης, ψυχικής υγείας, κοινωνικής μέριμνας για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς με τακτικό πρόγραμμα επισκέψεων και δυνατότητα ειδικών ραντεβού. Διαρκής συνεργασία της ομάδας αυτής με την προαναφερθείσα μόνιμη επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας των σταθμών.
7)        Διαρκής τακτική και έκτακτη συνεργασία του προσωπικού των σταθμών με το Δ.Σ. και τα άλλα όργανα του Συλλόγου μας για αλληλοενημέρωση, συντονισμό και κοινές δράσεις σχετικά με παιδαγωγικά, υλικοτεχνικά και όποια άλλα θέματα αφορούν από κοινού τα παιδιά και το προσωπικό των σταθμών.
8)        Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων γονέων και προσωπικού.
9)        Καθιέρωση ειδικών προφυλαγμένων πινάκων ανακοινώσεων του Συλλόγου μας σε όλους τους σταθμούς και στο δημαρχιακό μέγαρο σε περίοπτες θέσεις. Θυρίδα του Συλλόγου στο δημαρχιακό μέγαρο. Παραπομπή της ιστοσελίδας του Δήμου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
10)     Συνδρομή των δημοτικών αρχών και του ΝΠΔΔ για την απρόσκοπτη επικοινωνία του Συλλόγου με όλους τους γονείς, είτε είναι μέλη είτε όχι, ειδικά κατά την περίοδο εγγράφων και κατά την περίοδο προετοιμασίας για συνελεύσεις και άλλες δράσεις ή εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Ειδική πρόβλεψη για μοίρασμα στους γονείς που κάνουν αίτηση εγγραφής της σχετικής ανακοίνωσης του συλλόγου και ανάρτησή της στο σχετικό ιστότοπο του Δήμου.
11)      Αποζημίωση των γονέων που έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα σχολικού υλικού (π.χ. με έκδοση σχετικού πιστωτικού κουπονιού από το Δήμο με κάποιο συμβεβλημένο βιβλιοπωλείο).
12)     Αναθεώρηση του κανονισμού του ΝΠΔΔ σε σημεία που επιτρέπουν την διακοπή φοίτησης κάποιων παιδιών για λόγους οικονομικών και άλλων διαφορών των γονέων τους με το Δήμο, καθώς και αποφυγή δημοσιοποίησης αυτών των διαφορών.
Θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να θέσει ως άμεση προτεραιότητά του την παροχή άριστων υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του, χωρίς αποκλεισμούς και κατηγοριοποιήσεις, στο πλαίσιο της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
Παλλήνη, 13/05/2014
Ο Πρόεδρος


Ο Γραμματέας
Παμφίλης Αντώνης
Βακίδης Σταμάτης

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Έπειτα από διαβούλευση τέθηκαν μοναδικές υποψηφιότητες για κάθε αξίωμα και εξελέγησαν παμψηφεί με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος: Παμφίλης Αντώνιος (Αντώνης)
Αντιπρόεδρος: Κανή Παρθενία (Θένια)
Γραμματέας:
Βακίδης Σταμάτιος (Σταμάτης)
Ταμίας: Ρούσσος Παντελεήμων (Τέλης)
Μέλος:
Μπάτρης Ευάγγελος (Άγγελος)

Καλή επιτυχία!

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Συνέχιση της συνεδρίασης του Δ.Σ. για συγκρότηση κλπ

Σήμερα στις 8.10 μμ στο Πάρκο της Κάντζας θα συνεχιστεί η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη συγκρότηση σε σώμα και τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Υπενθύμιση: Η συνεδρίαση είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη όπως προβλέπει το καταστατικό.

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Η πρώτη συνεδρίαση συνεχίζεται εντός δύο ημερών

Αφού συζητήθηκαν τα περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συνεδρίαση διακόπηκε πριν ληφθούν αποφάσεις, λόγω έκτακτου κωλύματος μέλους που έπρεπε επειγόντως να αποχωρήσει. Κρίθηκε ότι καλό θα είναι να παρίστανται όλα τα μέλη στην πρώτη συνεδρίαση και έτσι αυτή θα συνεχιστεί εντός 48 ωρών (και φυσικά θα ανακοινωθεί ο τόπος και ο χρόνος προς όλα τα μέλη).

Συνεδρίαση του εκλεγμένου ΔΣ για τη συγκρότησή του σε σώμα: 6/4/14, 6.30 μμ, Πάρκο Κάντζας

Σήμερα Τρίτη 6/4/14 και ώρα 6.30 μμ στο Πάρκο Κάντζας θα συνεδριάσει το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Επικύρωση των πρακτικών της συνέλευσης της Κυριακής 4/5/14.
2) Προώθηση των πιο επειγουσών αποφάσεων της συνέλευσης.
3) Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και σχετικά θέματα.

Η ημερήσια διάταξη μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ.
Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές στα μέλη.

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 4/5/2014


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 4/5/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΑΚΜ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Από το σύνολο των 36 μελών τα οποία παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση, συμμετείχαν 34 στις αρχαιρεσίες.

Εξελέγησαν (με αλφαβητική σειρά):

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΚΙΔΗΣ (9 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ (6 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται  αναπληρωματικό μέλος
ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΘΕΝΙΑ) ΚΑΝΗ (22 ΨΗΦΟΙ)- εκλεγεται τακτικό μέλος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΤΣΗ (7 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται  αναπληρωματικό μέλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ (18 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΙΟΣ (6 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ (17 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  (ΤΕΛΗΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ (8 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται τακτικό μέλος
 
Για τον εκπρόσωπο στον ΟΠΑΚΜ:
ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΝΗ (21 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται εκπρόσωπος στο ΝΠΔΔ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ (12 ΨΗΦΟΙ)- εκλέγεται αναπληρωματικός εκπρόσωπος στο ΝΠΔΔ


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ (11 ψήφοι)- εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΡΟΣ (16 ψήφοι)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΧΑΡΗΣ ΠΑΤΣΗΣ (20 ψήφοι)- εκλέγεται τακτικό μέλος
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ (24 ψήφοι)- εκλέγεται τακτικό μέλος


Υποψηφιότητες για τις εκλογές ΔΣ, ΕΕ και εκπροσώπου στον ΟΠΑΚΜ - Κυριακή 4/5/2014 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης (10 πμ)ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ. Ε.Ε. και ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜ 2013-14

Κυριακή 4/5/2014 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης (10 πμ)Διοικητικό Συμβούλιο (1 έως 3 σταυροί)
  Βακίδης Σταμάτιος
  Ζαρμπούτης Δημήτριος
  Κανή Παρθενία (Θένια)
  Κωτσή Αλεξάνδρα
  Μπάτρης Ευάγγελος (Άγγελος)
  Νούσιος Δημήτριος
  Παμφίλης Αντώνιος
  Ρούσσος Παντελεήμων (Τέλης)
  Στεφανίδου Παναγιώτα (Πέννυ)ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜ (1 σταυρός)
  Κανή Παρθενία (Θένια)
  Μπάτρης Ευάγγελος (Άγγελος)ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1 έως 3 σταυροί)
  Βασίλαρου Ειρήνη
  Γκόρος Δημήτριος
  Πάτσης Χάρης
  Τσιουμάνη Μαρία

Ημερήσια Διάταξη Πρώτης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 4/5/14
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κυριακή 4 Μαΐου 2014, 10.00

3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Ενημέρωση για διαδικασία σύστασης Συλλόγου
3. Ενημέρωση για οικονομικά θέματα Συλλόγου
4. Συζήτηση και απόφαση για καθορισμό γενικών κατευθύνσεων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ειδικά ψηφίσματα
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου,  Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου του Συλλόγου στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης