Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014)



ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014)
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι
Ο Σύλλογος Γονέων Και Κηδεμόνων Των Δομών Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλλήνης έχει εντοπίσει πολλά θέματα στη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Επίσης, έχει επιδιώξει δια της διοικούσας επιτροπής του να ενημερώνει διαρκώς το ΝΠΔΔ για τα αιτήματα και τις προτάσεις του, αρχίζοντας με τη συνάντηση της 7/12/13 με τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ κο Μαντζώρο, χωρίς όμως να λάβει απάντηση έως σήμερα. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ., υλοποιώντας απόφαση της πρόσφατης γενικής συνέλευσης, απευθύνει στους συνδυασμούς υποψηφίων για τις Δημοτικές Εκλογές την παρούσα ανοικτή επιστολή με τα πλέον σημαντικά και επείγοντα αιτήματα. Οι απαντήσεις των συνδυασμών θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου:
http://goneisprosxolikipallini.blogspot.gr
(email: goneis.prosxoliki.pallini@gmail.com)
Τα αιτήματά μας έχουν ως εξής:
1)         Πλήρης αποδοχή και κάλυψη όλων των αιτήσεων των κατοίκων της Παλλήνης για φοίτηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως κριτηρίων (π.χ. ανεργία, εντοπιότητα, εισόδημα, κλπ) και ανεξαρτήτως τρόπων χρηματοδότησης (π.χ. χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κλπ). Ασφαλώς πρέπει να γίνουν εξ αρχής δεκτές όλες οι αιτήσεις των κατοίκων και να μην κατηγοριοποιηθούν (π.χ. να επιτραπεί η αίτηση και σε ανέργους κλπ). Αυτόματη επανεγγραφή όσων επιθυμούν στο σταθμό που ήδη φοιτούν.
2)        Πλήρης στελέχωση των σταθμών με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ικανό και σε επίπεδο αριθμού αλλά και προσόντων, να ανταποκριθεί στις αυξημένες ευθύνες του έναντι των παιδιών μας με την δημοτική αρχή που θα προκύψει, εγγυητή της απρόσκοπτης λειτουργίας και στελέχωσής τους από ιδίους πόρους χωρίς την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των γονέων, με μέλημα στον σεβασμό των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Να μην υπάρξει ξανά συχνή μετακίνηση ή αλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού για τον οιοδήποτε λόγο  στα τμήματα εντός του εκάστοτε παιδικού σταθμού, εντός της σχολικής χρονιάς. Να προβλεφθεί τακτική επιμόρφωση του προσωπικού στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα σε όλους τους σταθμούς.
3)        Πλήρης κάλυψη από το Δήμο του κονδυλίου που προβλέπεται για χρηματοδότηση των σταθμών, και πρόσθετη δημοτική χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των υπολοίπων αναγκών και δραστηριοτήτων τους, χωρίς ιδιωτικές χορηγίες ή αυτοχρηματοδότηση.
4)        Άμεση συμμετοχή του εκάστοτε εκλεγμένου εκπροσώπου του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ με διαρκή δυνατότητα αναπλήρωσης από τον εκλεγμένο επιλαχόντα.
5)        Άμεση συγκρότηση μόνιμης επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των σταθμών με τακτικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων, στην οποία θα συμμετέχει και πρόσωπο που ορίζει το Δ.Σ. ή η συνέλευση του Συλλόγου μας.
6)        Άμεση συγκρότηση μόνιμης ομάδας ειδικών συμβούλων υγείας, διατροφής, πρόληψης, ψυχικής υγείας, κοινωνικής μέριμνας για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς με τακτικό πρόγραμμα επισκέψεων και δυνατότητα ειδικών ραντεβού. Διαρκής συνεργασία της ομάδας αυτής με την προαναφερθείσα μόνιμη επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας των σταθμών.
7)        Διαρκής τακτική και έκτακτη συνεργασία του προσωπικού των σταθμών με το Δ.Σ. και τα άλλα όργανα του Συλλόγου μας για αλληλοενημέρωση, συντονισμό και κοινές δράσεις σχετικά με παιδαγωγικά, υλικοτεχνικά και όποια άλλα θέματα αφορούν από κοινού τα παιδιά και το προσωπικό των σταθμών.
8)        Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων γονέων και προσωπικού.
9)        Καθιέρωση ειδικών προφυλαγμένων πινάκων ανακοινώσεων του Συλλόγου μας σε όλους τους σταθμούς και στο δημαρχιακό μέγαρο σε περίοπτες θέσεις. Θυρίδα του Συλλόγου στο δημαρχιακό μέγαρο. Παραπομπή της ιστοσελίδας του Δήμου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
10)     Συνδρομή των δημοτικών αρχών και του ΝΠΔΔ για την απρόσκοπτη επικοινωνία του Συλλόγου με όλους τους γονείς, είτε είναι μέλη είτε όχι, ειδικά κατά την περίοδο εγγράφων και κατά την περίοδο προετοιμασίας για συνελεύσεις και άλλες δράσεις ή εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Ειδική πρόβλεψη για μοίρασμα στους γονείς που κάνουν αίτηση εγγραφής της σχετικής ανακοίνωσης του συλλόγου και ανάρτησή της στο σχετικό ιστότοπο του Δήμου.
11)      Αποζημίωση των γονέων που έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα σχολικού υλικού (π.χ. με έκδοση σχετικού πιστωτικού κουπονιού από το Δήμο με κάποιο συμβεβλημένο βιβλιοπωλείο).
12)     Αναθεώρηση του κανονισμού του ΝΠΔΔ σε σημεία που επιτρέπουν την διακοπή φοίτησης κάποιων παιδιών για λόγους οικονομικών και άλλων διαφορών των γονέων τους με το Δήμο, καθώς και αποφυγή δημοσιοποίησης αυτών των διαφορών.
Θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να θέσει ως άμεση προτεραιότητά του την παροχή άριστων υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του, χωρίς αποκλεισμούς και κατηγοριοποιήσεις, στο πλαίσιο της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
Παλλήνη, 13/05/2014
Ο Πρόεδρος


Ο Γραμματέας
Παμφίλης Αντώνης
Βακίδης Σταμάτης

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.