Το καταστατικό μας

(Το κείμενο που εγκρίθηκε και κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με Πιστοποιητικό Εγγραφής 1504/2014)