Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΣΟΣ! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνέλευση! Σάββατο 4.30μμ στο πάρκο Κάντζας

Αγαπητοί γονείς
Ανακοινώθηκε στο παράστημα Ζεφύρου (δε γνωρίζουμε για αλλού) ότι περίπου δεκαπέντε γονείς έχουν καθυστερήσει τα τροφεία και ότι τρεις μήνες καθυστέρησης συνεπάγονται διαγραφή των νηπίων. Παράλληλα, έχουν απορριφθεί χωρίς αιτιολόγηση αιτήσεις απαλλαγής ή μείωσης τροφείων και οι γονείς που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πιέζονται προφορικά και γραπτά να καταβάλλουν πλήρως τα τροφεία, με την απειλή διαγραφής του παιδιού τους. Τέλος, κανένα θέμα μας δεν προχώρησε και ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ είναι άφαντος και δεν επιστρέφει τις κλήσεις. Τίποτε από όσα είχε υποσχεθεί δεν πραγματοποιήθηκε και τα παιδιά μας εξακολουθούν να βρίσκονται σε κτίρια χωρίς σχέδια ασφάλειας, χωρίς παιδίατρο κλπ.
Πρέπει να δείξουμε άμεσα την αλληλεγγύη μας στους γονείς που απειλούνται με διαγραφή χωρίς να τους προσφέρεται εναλλακτική διέξοδος και να απαιτήσουμε μαζικά την ανάκληση των απειλών διαγραφής. Πρέπει ακόμη να προασπίσουμε το δικαίωμα του συλλόγου μας να ενημερώνεται και να επικοινωνεί απρόσκοπτα με τους αρμοδίους, καθώς και να γίνονται σεβαστά τα αιτήματα και οι συμφωνίες που συνάπτει. Πρέπει να διεκδικήσουμε μαζικά και δυναμικά το δικαίωμα των παιδιών μας σε ποιοτική, ασφαλή και δωρεάν δημόσια προσχολική αγωγή.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 4.30μμ στο πάρκο της Κάντζας (πιτσαρία). Θα συζητήσουμε τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε και τις δυναμικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουμε. Όσο περισσότεροι μαζευτούμε τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η δράση μας υπέρ των παιδιών.

Κανένα παιδί έξω από τους παιδικούς σταθμούς!

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Επείγουσα επιστολή προς το ΝΠΔΔ για τα φλέγοντα προβλήματα των παιδικών σταθμών.

Παλλήνη, 27/1/14

Προς ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ Δήμου Παλλήνης

Παρακαλούμε να μεταβιβάσετε επειγόντως στον πρόεδρο του ΝΠΔΔ του ΟΠΑΚΜ Δήμου Παλλήνης κο Μαντζώρο τα ακόλουθα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλλήνης, σε συνέχεια της συνάντησης της 7/12/13.
  1. Παρακαλούμε να ενημερωθεί ο Σύλλογος για την ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνεδρίασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ.
  2. Παρακαλούμε να προσκληθεί να παραστεί αντιπροσωπία του Συλλόγου στην έναρξη της επικείμενης συνεδρίασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ για να αναπτύξει τις θέσεις, τις προτάσεις και τα φλέγοντα αιτήματα του Συλλόγου.
  3. Παρακαλούμε να οριστεί μόνιμη θέση εκπροσώπου του Συλλόγου στο ΔΣ του ΝΠΔΔ.
  4. Παρακαλούμε να προχωρήσουν τα θέματα που συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση της 7/12/13 μεταξύ του κου Μαντζωρου και της διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου.
Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του Συλλόγου σχετικά με τη συνάντηση της 7/12/13 προς υπενθύμιση των θεμάτων που συμφωνήθηκαν και η τύχη των οποίων παραμένει άγνωστη σε μας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες επικοινωνίας με το ΝΠΔΔ.

Με εκτίμηση
εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου